Raporty cykliczne

Badanie marek: panele i deski podłogowe, edycja 2022

Celem badania jest pomiar skuteczności działań marketingowych producentów paneli i desek podłogowych. Sprawdziliśmy jakie marki znają inwestorzy indywidualni w Polsce, które wybierają i czy chętnie je polecają innym inwestorom. To druga edycja badania, w raporcie zaprezentowano zmiany świadomości wspomaganej wiodących marek na przestrzeni ostatnich dwóch lat. Zadaliśmy pytania osobom w wieku 24 – 65, które w ciągu ostatnich 24 miesięcy budowały własny dom, remontowały dom lub mieszkanie.
W badaniu prezentujemy strukturę badanych inwestorów ze względu na wiek, płeć, region zamieszkania, wielkość miejscowości oraz dochód netto na osobę w gospodarstwie domowym.

Jak Polacy kupują drzwi wewnętrzne – badanie ścieżek zakupowych klientów indywidualnych

Od pojawienia się potrzeby zakupu drzwi wewnętrznych aż do wrażeń po zakupie … prześledziliśmy całą ścieżkę decyzyjną osób, które w ostatnim roku kupiły drzwi wewnętrzne.

Celem badania jest lepsze poznanie klientów, ich potrzeb i zachowań w trakcie wyboru drzwi wewnętrznych.

Jak Polacy kupują drzwi – badanie ścieżek zakupowych klientów indywidualnych

Od pojawienia się potrzeby zakupu drzwi wejściowych aż do wrażeń po zakupie … prześledziliśmy całą ścieżkę decyzyjną osób, które w ostatnim roku kupiły drzwi.

Z badania dowiedzą się Państwo m.in. z których źródeł informacji o drzwiach korzystają Polacy, jaką rolę w procesie wyboru odgrywają rodzina, znajomi, sprzedawcy, jak mocny w tej branży jest efekt ROPO, czy dłuższym okresem gwarancyjnym lub atrakcyjnym systemem rozliczenia można przekonać do siebie klientów.

Jak Polacy kupują okna – badanie ścieżek zakupowych klientów indywidualnych

Od pojawienia się potrzeby zakupu okien aż do wrażeń po zakupie … prześledziliśmy całą ścieżkę decyzyjną osób, które w ostatnim roku kupiły okna.

Z badania dowiedzą się Państwo m.in. z których źródeł informacji o oknach korzystają Polacy, jaką rolę w procesie wyboru odgrywają rodzina, znajomi, sprzedawcy, jak mocny w tej branży jest efekt ROPO, czy dłuższym okresem gwarancyjnym lub atrakcyjnym systemem rozliczenia można przekonać do siebie klientów.

Jak Niemcy kupują okna – badanie ścieżki zakupowej klientów indywidualnych

Od pojawienia się potrzeby zakupu okien aż do wrażeń po zakupie … prześledziliśmy całą ścieżkę decyzyjną osób, które w ostatnim roku kupiły okna w Niemczech.

Z badania dowiedzą się Państwo m.in. z których źródeł informacji o oknach korzystają Niemcy, jaką rolę w procesie wyboru odgrywają rodzina, znajomi, sprzedawcy, jak mocny w tej branży jest efekt ROPO, czy dłuższym okresem gwarancyjnym lub atrakcyjnym systemem rozliczenia można przekonać do siebie klientów.

Opinie producentów okien o dostawcach, edycja 2022

Opinie producentów okien o dostawcach, edycja 2022 jest 13. edycją badania, w którym zaprezentowano, jak producenci okien w Polsce
postrzegają dostawców materiałów do produkcji okien.
Celem badania jest wskazanie, które elementy współpracy z dostawcami są najistotniejsze dla producentów okien, a także którzy dostawcy najlepiej odpowiadają ich potrzebom. Ponieważ większość ocenianych aspektów powtórzono w każdej edycji badania, możliwa jest ocena skuteczności działań poszczególnych dostawców poprzez porównanie wyników najnowszej edycji z wynikami z lat poprzednich.

Rynek zewnętrznych osłon okiennych w Polsce, edycja 2022

Raport ma na celu dostarczenie managerom firm produkcyjnych oraz ich dostawcom kompleksowych informacji o polskiej branży osłon okiennych. W raporcie zaprezentowano najważniejsze dane dotyczące wielkości oraz struktury polskiej branży osłon, a także wyniki wiodących firm produkcyjnych.

Raport powstał w oparciu o rozmowy z przedstawicielami 250 przedsiębiorstw związanych z branżą osłon: ze 125 dostawcami systemów, producentami oraz dystrybutorami  osłon okiennych, a także ze 125 producentami okien. Rozmówcy poproszeni zostali o podzielenie się wiedzą na temat całego rynku osłon okiennych w Polsce oraz udostępnienie informacji dotyczących sprzedaży własnych firm. Zgromadzone informacje uzupełnione zostały o materiały z innych źródeł, w tym z wywiadowni gospodarczych, raportów giełdowych, prezentacji firm oraz materiałów prasowych.

W raporcie omówiono wyniki branży w 2021 roku.

Rynek kostki brukowej w Polsce, edycja 2021

Raport Rynek kostki brukowej w Polsce, edycja 2021 powstał w celu dostarczenia managerom firm produkujących kostkę brukową, dostarczających materiały do produkcji oraz firm dystrybucyjnych, kompleksowych informacji o rozwoju polskiej branży w kraju oraz zagranicą.

Biuletyny kwartalne okien i drzwi

Zawierają aktualne dane o wielkości produkcji, eksportu i importu okien i drzwi oraz informacje nt. koniunktury na rynku stolarki. Biuletyny publikowane są w ciągu kilku tygodni po zakończeniu każdego kwartału, dzięki czemu zainteresowani na bieżąco mogą śledzić kierunki oraz dynamikę zmian na rynku.