Raporty cykliczne

Rynek okien w Polsce, edycja 2024

Rynek okien w Polsce, edycja 2024 to nasze najnowsze wydanie rocznego raportu, w którym skupiamy się na kompleksowej prezentacji zmian zachodzących
w polskiej branży okien.

W opracowaniu omówiliśmy wyniki branży okiennej w 2023 roku i na początku 2024 roku. Przygotowaliśmy także prognozę sprzedaży okien przez polskich producentów w kraju i zagranicą do końca 2026 roku. Przyjrzeliśmy się też wynikom niemieckiej branży, największemu partnerowi zagranicznemu dla polskich firm.

Rynek szyb zespolonych w Polsce, edycja 2024

Jaki był miniony sezon dla polskiej branży szyb zespolonych, co dzieje się w 2024 roku oraz czego spodziewać się w kolejnych? O to wszystko zapytaliśmy ponad 50 managerów związanych z polską branżą, producentów szyb, ale też dostawców szkła czy wreszcie producentów okien.

Po kilkunastu latach wzrostu produkcji szyb zespolonych, ostatnie dwa sezony były dużo mniej łaskawe dla firm z tej branży. Już w 2022 roku produkcja wyhamowała, ale ze względu na ponad 30-procentowe wzrosty cen producenci odnotowywali rekordowe obroty. Sytuacja pogorszyła się w 2023 roku, w którym i w ujęciu ilościowym i w wartościowym nastąpiły duże spadki sprzedaży. Sprzedaż zmalała bo główni odbiorcy szyb zespolonych dla polskiej branży – krajowi producenci okien zaczęli borykać się z mniejszym popytem nie tylko na rynku krajowym, ale też w eksporcie.

Opinie producentów okien o dostawcach, edycja 2024

„Opinie producentów okien o dostawcach, edycja 2024” jest już czternastym wydaniem raportów, w których omawiamy, jak producenci okien w Polsce postrzegają dostawców okuć, szyb zespolonych, profili PVC oraz profili aluminiowych.

Badanie marek: płytki ceramiczne, edycja 2024

Celem badania jest pomiar skuteczności działań marketingowych producentów płytek ceramicznych. Sprawdziliśmy jakie marki znają inwestorzy indywidualni w Polsce, które marki wybierają i czy chętnie polecają je innym inwestorom. W raporcie zaprezentowano zmiany świadomości wspomaganej wiodących marek na przestrzeni ostatnich lat.

Badanie marek: okna, drzwi, bramy, edycja 2024

Już prawie od dekady monitorujemy skuteczność działań marketingowych wiodących producentów okien, drzwi oraz bram w Polsce.

Sprawdzamy jakie marki Polacy znają, które wybierają oraz czy polecają je znajomym. O świadomość marek pytamy inwestorów indywidualnych, tj. osoby, które budowały dom lub robiły remont „własnego M”.

Badane segmenty:

 • okna elewacyjne
 • okna dachowe
 • drzwi wejściowe
 • drzwi wewnątrzlokalowe
 • bramy

Rynek kostki brukowej w Polsce, edycja 2023

Po rekordowym pod względem sprzedaży kostki brukowej w Polsce 2021 roku, sezon 2022 okazał się niezwykle wymagający dla tej branży. Nie dość, że inflacja coraz mocniej ograniczała aktywność zakupową inwestorów, agresja Rosji na Ukrainę zdestabilizowała sytuację gospodarczą w Europie oraz co dotkliwie odczuła branża kostki brukowej spowodowała znaczące wzrosty cen energii i betonu. To z kolei podbiło ceny kostki o ponad 1/5. W tak trudnych okolicznościach sprzedaż kostki w ujęciu ilościowym zmalała do poziomu z lat 2018 2020. Głęboki spadek sprzedaży nastąpił też w 2023 roku. Nastroje konsumenckie w pierwszym półroczu 2023 roku nadal były niekorzystne skutecznie ograniczając sprzedaż. Od trzeciego kwartału dynamika spadku była coraz mniejsza, ale cały 2023 roku zakończył się spadkiem sprzedaży kostki brukowej w Polsce do poziomu z lat 2016-2017.

Rynek płytek ceramicznych w Polsce, edycja 2023

Rynek płytek ceramicznych w Polsce, edycja 2023 będzie kolejnym wydaniem rocznego raportu Centrum Analiz Branżowych na temat polskiej branży płytek. Opracowanie powstanie w celu dostarczenia producentom płytek, dostawcom oraz firmom dystrybucyjnym, kompleksowych informacji o rozwoju polskiej branży w kraju oraz zagranicą. W raporcie omówione zostaną wyniki branży w 2022 roku oraz po 7-9 miesiącach 2023 roku, a także prognozę sprzedaży płytek w latach 2024-2025.

Analiza segmentowa: Dostawcy systemów aluminiowych, edycja 2023

Analizie poddano wyniki sprzedaży kilkunastu aktywnych na polskim rynku dostawców systemów aluminiowych w 2022 roku oraz w latach poprzednich.

W skondensowanej formie zaprezentowano:

 • charakterystykę branży
 • całkowite przychody ze sprzedaży dostawców profili aluminiowych w latach 2017-2022
 • przychody ze sprzedaży w Polsce w latach 2021-2022
 • szacunkowe przychody ze sprzedaży systemów aluminiowych w Polsce w 2022 roku
 • szacunkowe udziały w polskim rynku w 2022 roku dostawców systemów aluminiowych
 • EBITDA dostawców systemów aluminiowych w latach 2021-2022
 • zyski netto dostawców systemów aluminiowych w latach 2021-2022
 • rentowność sprzedaży netto dostawców systemów aluminiowych w latach 2021-2022

Analiza segmentowa: Dostawcy systemów z PCW, edycja 2023

Analizie poddano wyniki sprzedaży kilkunastu aktywnych na polskim rynku dostawców systemów z PCW w 2022 roku oraz w latach poprzednich.
W skondensowanej formie zaprezentowano:

 • charakterystykę branży
 • całkowite przychody ze sprzedaży dostawców profili z PCW w latach 2017-2022
 • przychody ze sprzedaży w Polsce w latach 2021-2022
 • szacunkowe przychody ze sprzedaży systemów tworzywowych w Polsce w 2022 roku
 • szacunkowe udziały w polskim rynku w 2022 roku dostawców systemów z PCW
 • zyski netto dostawców systemów z PCW w latach 2021-2022
 • rentowność sprzedaży netto dostawców systemów z PCW w latach 2021-2022

Europejski rynek okien i drzwi, edycja 2023

W opracowaniu prezentujemy wyniki branży okienno-drzwiowej w 31 krajach Europy do 2022 roku, wstępne wyniki produkcji w I półroczu 2023 roku, a także prognozę sprzedaży okien w Europie do 2025 roku. W raporcie przeczytasz także o tym jaka była dynamika produkcji w poszczególnych regionach, jakie udziały w produkcji wiodących krajów mają okna i drzwi PVC, drewniane, aluminiowe czy stalowe, a także jaką sprzedaż w 2022 roku wypracowało kilkudziesięciu największych producentów stolarki w Europie.