Raporty cykliczne

Rynek szklanych fasad w Polsce, edycja 2023. Prognoza 2023-2025

Jaki był miniony sezon, co dzieje się w 2023 roku oraz czego spodziewać się w kolejnych? O to wszystko zapytaliśmy 80 managerów związanych z polską branżą fasad. Wnioski z tych rozmów przekazujemy Państwu w niniejszym opracowaniu.

Rynek drzwi w Polsce, edycja 2023

Rynek drzwi w Polsce, edycja 2023 to kolejne wydanie rocznego raportu CAB na temat rynku drzwi. W raporcie omówiono wyniki produkcji, handlu zagranicznego i sprzedaży krajowej branży drzwiowej w 2022 roku oraz wstępne wyniki produkcji w początkowych miesiącach 2023 roku. Zaprezentowano także zmiany cen na rynku w I półroczu 2023 roku i perspektywy na cały 2023 rok. Przygotowano także prognozę sprzedaży drzwi w latach 2023-2024.

Rynek okien w Polsce, edycja 2023

Rynek okien w Polsce, edycja 2023 to najnowsze wydanie rocznego raportu CAB na temat rynku okien. Opracowanie powstało w celu dostarczenia producentom, dostawcom oraz firmom dystrybucyjnym, kompleksowych informacji o rozwoju polskiej branży w kraju oraz zagranicą.

W raporcie omówiono wyniki branży okiennej w 2022 roku oraz na początku 2023 roku. Przygotowano także prognozę sprzedaży okien w drugim półroczu 2023 roku oraz w 2024 roku.

Jak Polacy kupują płytki ceramiczne? Badanie ścieżki zakupowej klientów indywidualnych

Kupujących płytki ceramiczne zapytaliśmy o następujące obszary:

 • powody zakupu,
 • źródła informacji, z których korzystali,
 • osoby, które były zaangażowane w proces wyboru,
 • najważniejsze cechy, które były dla nich ważne w ofercie,
 • miejsca, w których szukali i kupili płytki,
 • produkty i usługi, które wybrali, koszt zakupu,
 • ich wrażenia po zakupie.

Jak Polacy kupują drzwi wejściowe? Badanie ścieżki zakupowej klientów indywidualnych

To oczywiste, że każdy klient budujący dom potrzebuje drzwi wejściowe. Ale co z osobami, które wymieniają drzwi?
Tych jest przecież znacznie więcej. Dlaczego podejmują decyzję o remoncie, co jest głównym determinantem ich działań, czy wreszcie jak zachowują się w trakcie wyboru?

O to wszystko zapytaliśmy klientów, którzy ostatnio kupili drzwi.
To już druga edycja badania, dzięki czemu w raporcie zaprezentowaliśmy aktualne zwyczaje zakupowe Polaków, ale także najważniejsze zmiany, które zaszły w ich zachowaniu w ciągu ostatnich 2 lat.

W raporcie wskazujemy także na różnice w zachowaniu kupujących drzwi wejściowe do domów oraz do mieszkań.

Jak Polacy kupują OKNA? badanie ścieżki zakupowej klientów indywidualnych

To oczywiste, że każdy klient budujący dom potrzebuje okien.
Ale co z osobami, które wymieniają okna? Tych jest przecież znacznie więcej. Dlaczego podejmują decyzję o remoncie, co jest głównym determinantem ich działań, czy wreszcie jak zachowują się w trakcie wyboru?

O to wszystko zapytaliśmy klientów, którzy ostatnio kupili okna.
To już druga edycja badania, dzięki czemu w raporcie zaprezentowaliśmy aktualne zwyczaje zakupowe Polaków, ale także najważniejsze zmiany, które zaszły w ich zachowaniu w ciągu ostatnich 2 lat.

Analiza segmentowa: Dostawcy okuć okiennych i drzwiowych, edycja 2022

Analizie poddano wyniki kilkudziesięciu aktywnych na polskim rynku dostawców okuć. W skondensowanej formie zaprezentowano:

 • charakterystykę branży, szacunkową wartość sprzedaży w Polsce Top 40 dostawców okuć w 2021 roku,
 • przychody ze sprzedaży ogółem oraz w Polsce 30 wiodących dostawców okuć w latach 2020-2021, w tym w podziale na segmenty: okucia okienne, okucia
 • drzwiowe, klamki, dystrybutorzy okuć,
 • całkowite przychody ze sprzedaży 14 wiodących dostawców okuć w latach 2016-2021,
 • zyski netto 14 wiodących dostawców okuć w latach 2020-2021,
 • rentowność sprzedaży netto 14 wiodących dostawców okuć w latach 2020-2021

Branża okien i drzwi w Polsce. Wstępne wyniki 2022. Prognoza 2023.

Jesteś w trakcie planowania 2023 roku? Szacujesz wydatki? Musisz przygotować bilans za 2022 rok?

Bądź na bieżąco i otrzymaj na początku stycznia specjalny dodatek: Podsumowanie wyników branży w 2022 roku. Prognozy na 2023.

 • Planowanie produkcji
 • Planowanie budżetu
 • Sporządzenie bilansu
 • Opracowanie działań marketingowych

Żeby otrzymać dodatek  ZAMÓW roczną prenumeratę kwartalnych raportów o rynku okien i drzwi do 31 grudnia 2022.

W raportach znajdziesz aktualizowane co 3 miesiące analizy, statystyki, a także opinie przedstawicieli branży.

Biuletyn kwartalny okien i drzwi, 2024

Biuletyn kwartalny to publikacje Centrum Analiz Branżowych na temat wielkości produkcji oraz handlu zagranicznego polskich okien i drzwi. Celem Biuletynów jest przekazywanie aktualnych informacji o krajowym rynku stolarki, dzięki czemu stają się one narzędziem umożliwiającym śledzenie bieżącej sytuacji w branży i tym samym ułatwia zarządzanie menedżerom firm produkcyjnych oraz ich dostawcom. Poza danymi o produkcji i handlu zagranicznym w Biuletynach prezentowane są informacje na temat koniunktury w gospodarce oraz w budownictwie.

 

Analiza segmentowa: dostawcy systemów aluminiowych w Polsce, edycja 2022

Analizie poddano wyniki sprzedaży kilkunastu aktywnych na polskim rynku dostawców systemów aluminiowych w 2021 roku oraz w latach poprzednich.