Raporty cykliczne

Rynek okien w Polsce, edycja 2022

Opracowanie powstało w celu dostarczenia producentom, dostawcom oraz firmom dystrybucyjnym, kompleksowych informacji o rozwoju polskiej branży w kraju oraz zagranicą.
W raporcie omówiono wyniki branży okiennej w 2021 roku, zaprezentowano zmiany ceny na rynku na początku 2022 roku i perspektywy na cały 2022 oraz 2023 rok.
Przygotowano także prognozę sprzedaży okien w latach 2022-2023.

Badanie marek: płytki ceramiczne, edycja 2022

Celem badania jest pomiar skuteczności działań marketingowych producentów płytek ceramicznych.
Sprawdziliśmy jakie marki znają inwestorzy indywidualni w Polsce, które wybierają i czy chętnie
je polecają innym inwestorom. To już czwarta edycja badania, w raporcie zaprezentowano zmiany świadomości wspomaganej wiodących marek na przestrzeni ostatnich lat.

Badanie marek: okna, drzwi i bramy, edycja 2022

Każdego roku Polacy kupują kilkanaście milionów okien, drzwi oraz bram. Wybierają spośród setek marek tych produktów. Jakie marki znają, które wybierają i czy chętnie polecają innym okna, drzwi i bramy marek, które sami kupili? Spytaliśmy o to samych inwestorów indywidualnych, tj. osoby, które budowały dom lub robiły remont „własnego M”.

Analiza segmentowa: dostawcy systemów aluminiowych, edycja 2021

Analizie poddano wyniki sprzedaży kilkunastu aktywnych na polskim rynku dostawców systemów aluminiowych w 2020 roku oraz w latach poprzednich.

W skondensowanej formie zaprezentowano: charakterystykę branży, całkowite przychody ze sprzedaży dostawców profili aluminiowych w latach 2016-2020, przychody ze sprzedaży w Polsce w latach 2019-2020, szacunkowe przychody ze sprzedaży systemów aluminiowych w Polsce w 2020 roku, szacunkowe udziały w polskim rynku w 2020 roku dostawców systemów aluminiowych, zyski netto dostawców systemów aluminiowych w latach 2019-2020, rentowność sprzedaży netto dostawców systemów aluminiowych w latach 2019-2020.

Rynek szklanych fasad w Polsce 2020. Prognoza 2021 – 2022

Raport powstał w oparciu o rozmowy z przedstawicielami 90 przedsiębiorstw związanych z branżą fasad – dostawcami systemów, producentami szyb zespolonych oraz wykonawcami fasad, a także ponad 200 producentami stolarki. Rozmówcy poproszeni zostali o podzielenie się wiedzą na temat całego rynku fasad w Polsce oraz udostępnienie informacji dotyczących sprzedaży własnych firm. Zgromadzone informacje uzupełnione zostały o materiały z innych źródeł, w tym z wywiadowni gospodarczych, raportów giełdowych, prezentacji firm oraz materiałów prasowych.
W raporcie omówiono wyniki branży w latach 2019-2020 oraz zaprezentowano prognozę sprzedaży fasad w latach 2021-2022.

Badanie marek: farby wewnętrzne, edycja 2022

Celem badania jest pomiar skuteczności działań marketingowych producentów farb wewnętrznych. Sprawdziliśmy jakie marki znają inwestorzy indywidualni w Polsce, które wybierają i czy chętnie je polecają innym inwestorom. To druga edycja badania, w raporcie zaprezentowano zmiany świadomości wspomaganej wiodących marek na przestrzeni ostatnich dwóch lat.
W opracowaniu zaprezentowano wybory inwestorów w podziale na farby do ścian i do sufitu.

Badanie marek: panele i deski podłogowe, edycja 2022

Celem badania jest pomiar skuteczności działań marketingowych producentów paneli i desek podłogowych. Sprawdziliśmy jakie marki znają inwestorzy indywidualni w Polsce, które wybierają i czy chętnie je polecają innym inwestorom. To druga edycja badania, w raporcie zaprezentowano zmiany świadomości wspomaganej wiodących marek na przestrzeni ostatnich dwóch lat. Zadaliśmy pytania osobom w wieku 24 – 65, które w ciągu ostatnich 24 miesięcy budowały własny dom, remontowały dom lub mieszkanie.
W badaniu prezentujemy strukturę badanych inwestorów ze względu na wiek, płeć, region zamieszkania, wielkość miejscowości oraz dochód netto na osobę w gospodarstwie domowym.

Jak Polacy kupują drzwi wewnętrzne – badanie ścieżek zakupowych klientów indywidualnych

Od pojawienia się potrzeby zakupu drzwi wewnętrznych aż do wrażeń po zakupie … prześledziliśmy całą ścieżkę decyzyjną osób, które w ostatnim roku kupiły drzwi wewnętrzne.

Celem badania jest lepsze poznanie klientów, ich potrzeb i zachowań w trakcie wyboru drzwi wewnętrznych.

Jak Polacy kupują drzwi – badanie ścieżek zakupowych klientów indywidualnych

Od pojawienia się potrzeby zakupu drzwi wejściowych aż do wrażeń po zakupie … prześledziliśmy całą ścieżkę decyzyjną osób, które w ostatnim roku kupiły drzwi.

Z badania dowiedzą się Państwo m.in. z których źródeł informacji o drzwiach korzystają Polacy, jaką rolę w procesie wyboru odgrywają rodzina, znajomi, sprzedawcy, jak mocny w tej branży jest efekt ROPO, czy dłuższym okresem gwarancyjnym lub atrakcyjnym systemem rozliczenia można przekonać do siebie klientów.

Jak Polacy kupują okna – badanie ścieżek zakupowych klientów indywidualnych

Od pojawienia się potrzeby zakupu okien aż do wrażeń po zakupie … prześledziliśmy całą ścieżkę decyzyjną osób, które w ostatnim roku kupiły okna.

Z badania dowiedzą się Państwo m.in. z których źródeł informacji o oknach korzystają Polacy, jaką rolę w procesie wyboru odgrywają rodzina, znajomi, sprzedawcy, jak mocny w tej branży jest efekt ROPO, czy dłuższym okresem gwarancyjnym lub atrakcyjnym systemem rozliczenia można przekonać do siebie klientów.