Osłony

Rynek zewnętrznych osłon okiennych w Polsce, edycja 2022

Raport ma na celu dostarczenie managerom firm produkcyjnych oraz ich dostawcom kompleksowych informacji o polskiej branży osłon okiennych. W raporcie zaprezentowano najważniejsze dane dotyczące wielkości oraz struktury polskiej branży osłon, a także wyniki wiodących firm produkcyjnych.

Raport powstał w oparciu o rozmowy z przedstawicielami 250 przedsiębiorstw związanych z branżą osłon: ze 125 dostawcami systemów, producentami oraz dystrybutorami  osłon okiennych, a także ze 125 producentami okien. Rozmówcy poproszeni zostali o podzielenie się wiedzą na temat całego rynku osłon okiennych w Polsce oraz udostępnienie informacji dotyczących sprzedaży własnych firm. Zgromadzone informacje uzupełnione zostały o materiały z innych źródeł, w tym z wywiadowni gospodarczych, raportów giełdowych, prezentacji firm oraz materiałów prasowych.

W raporcie omówiono wyniki branży w 2021 roku.