Fasady

Rynek szklanych fasad w Polsce, edycja 2023. Prognoza 2023-2025

Jaki był miniony sezon, co dzieje się w 2023 roku oraz czego spodziewać się w kolejnych? O to wszystko zapytaliśmy 80 managerów związanych z polską branżą fasad. Wnioski z tych rozmów przekazujemy Państwu w niniejszym opracowaniu.

Analiza segmentowa: dostawcy systemów aluminiowych w Polsce, edycja 2022

Analizie poddano wyniki sprzedaży kilkunastu aktywnych na polskim rynku dostawców systemów aluminiowych w 2021 roku oraz w latach poprzednich.

Analiza segmentowa: dostawcy systemów aluminiowych, edycja 2021

Analizie poddano wyniki sprzedaży kilkunastu aktywnych na polskim rynku dostawców systemów aluminiowych w 2020 roku oraz w latach poprzednich.

W skondensowanej formie zaprezentowano: charakterystykę branży, całkowite przychody ze sprzedaży dostawców profili aluminiowych w latach 2016-2020, przychody ze sprzedaży w Polsce w latach 2019-2020, szacunkowe przychody ze sprzedaży systemów aluminiowych w Polsce w 2020 roku, szacunkowe udziały w polskim rynku w 2020 roku dostawców systemów aluminiowych, zyski netto dostawców systemów aluminiowych w latach 2019-2020, rentowność sprzedaży netto dostawców systemów aluminiowych w latach 2019-2020.

Rynek szklanych fasad w Polsce 2020. Prognoza 2021 – 2022

Raport powstał w oparciu o rozmowy z przedstawicielami 90 przedsiębiorstw związanych z branżą fasad – dostawcami systemów, producentami szyb zespolonych oraz wykonawcami fasad, a także ponad 200 producentami stolarki. Rozmówcy poproszeni zostali o podzielenie się wiedzą na temat całego rynku fasad w Polsce oraz udostępnienie informacji dotyczących sprzedaży własnych firm. Zgromadzone informacje uzupełnione zostały o materiały z innych źródeł, w tym z wywiadowni gospodarczych, raportów giełdowych, prezentacji firm oraz materiałów prasowych.
W raporcie omówiono wyniki branży w latach 2019-2020 oraz zaprezentowano prognozę sprzedaży fasad w latach 2021-2022.