Ogólnopolskie Forum Stolarki 2022

Ogólnopolskie Forum Stolarki 2022 odbyło się w dniach 18-19 października w MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel w Ożarowie Mazowieckim. Tematem tej edycji wydarzenia były nowe rynki i związane z nimi szanse dla polskiej stolarki. Prelekcje polskich i zagranicznych ekspertów skupiały się na kluczowym obecnie dla naszej branży eksporcie. Wśród omówionych rynków były m.in.: Stany Zjednoczone i Kanada, Wielka Brytania i Irlandia, a także Ukraina.
Podczas OFS 2022 odbyła się również Gala Liderów Stolarki, na której poznaliśmy firmy, które weszły w sezon 2022 jako liderzy w poszczególnych kategoriach produktowych. Imprezą towarzyszącą OFS było MACO Innovation Tour – w specjalnie zaprojektowanej na europejską trasę ciężarówce zorganizowano showroom o powierzchni 65 mkw. Zaprezentowane w nim nowości tego austriackiego dostawcy, w tym trzy światowe premiery. MACO było strategicznym partnerem Ogólnopolskiego Forum Stolarki 2022. Patronem honorowym imprezę objęło z kolei Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

„Nowe Rynki – Nowe szanse” – pod takim hasłem odbywało się tegoroczne spotkanie. Tytułowymi nowymi rynkami są Stany Zjednoczone i Kanada, oraz Wielka Brytania Irlandia, a także Ukraina. Goście OFS poznali wielkość i charakterystykę tych rynków, typowe dla nich konstrukcje okienno-drzwiowe, potencjał sprzedażowy, uwarunkowania społeczno-prawne oraz zwyczaje handlowe i organizację kanałów dystrybucji stolarki w tych krajach. Podczas pierwszego dnia omówione zostały rynki północnoamerykański oraz brytyjski, a na scenie nie zabrakło praktyków znających specyfikę i realia tam panujące

Wieczorem natomiast odbyła się coroczna Gala Liderów Stolarki, na której wyróżnieni zostali liderzy poszczególnych rynków. Galę zakończył występ młodego, świetnie zapowiadającego się artysty z Teatru Rozrywki w Chorzowie o pseudonimie FRANKY.

Drugiego dnia odkrywaliśmy wyniki minionego okresu, potencjał eksportowy polskiej stolarki, a także rozmawialiśmy o możliwościach i uwarunkowaniach tego, by uczestniczyć w przyszłej odbudowie Ukrainy. Temu co dzieje się za naszą wschodnią granicą poświęcono prawie cały drugi dzień, a wstępem do dyskusji był wykład, podczas którego gość specjalny OFS 2022 – dr Jacek Bartosiak wyjaśniał obecne miejsce Polski na mapie geopolitycznej oraz wpływ geopolityki na światowy handel, próbując kreślić scenariusze na kolejne lata. Po omówieniu danych dotyczących ukraińskiego rynku oraz przyjrzeniu się szansom i zagrożeniom, szczególnie wobec toczącej się wojny, odbyła się debata z udziałem producentów handlujących na Ukrainie oraz przedsiębiorców z Ukrainy, funkcjonujących na tamtejszym rynku.

fot. Tomek Wojewoda