Forum 100

26 kwietnia 2022

W dniu 26 kwietnia 2022 roku odbyło się Forum 100. Była to już 28. edycja tego wydarzenia i pierwsza na żywo od 2019 roku. Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji z tego wydarzenia – przeżyjmy to jeszcze raz!

Forum 100 odbyło się 26 kwietnia w Centrum Olimpijskim w Warszawie. Uczestniczyło w nim ponad 150 menadżerów branży stolarki, którzy omawiali najaktualniejsze tematy tego środowiska. Po trwającej od 2019 roku przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa była to pierwsza okazja do rozmów na żywo, dzielenia się swoimi doświadczeniami i omawianiem tematów istotnych dla branży. Głównym tematem spotkania była  digitalizacja marketingu oraz sprzedaży.

Choć podczas spotkania, które odbyło się 26 kwietnia 2022 roku, przewijały się tematy związane z wyzwaniami tego sezonu, Robert Klos, wydawca Forum Branżowego, przekonywał podczas swojego wystąpienia otwierającego spotkanie, że jak dotąd polska branża stolarki wychodziła z wszystkich sytuacji kryzysowych obronną ręką. Podkreślał wręcz, że nasza branża potrafiła przekuć wyzwania w przewagi konkurencyjne i wzmacniać swoją pozycję wiodącego eksportera stolarki na świecie.

Nie da się ukryć, że pozycja wyjściowa polskiej branży stolarki przed sezonem 2022 była znakomita. Jak dowiedzieliśmy się w wystąpienia Maksymiliana Mirosa z Centrum Analiz Branżowych, w roku 2021 padł rekord – wartość produkcji okien i drzwi w Europie przekroczyła po raz pierwszy w historii 50 mld euro. Polskie firmy wyprodukowały w tamtym roku 26 mln okien i drzwi – to o 2 mln więcej niż w sezonie 2020. Według głównego analityka CAB nasza branżę czeka w tym roku wiele wyzwań. Wśród nich wymienił m.in. ceny i dostępność surowców, inflację, rosnące stopy procentowe i ceny energii, trudną sytuację geopolityczną. Na koniec powiało jednak optymizmem, ponieważ określił on szanse, jakie przynosi ten sezon, takie jak: rekordowa liczba budów rozpoczętych w ubiegłym sezonie, programy wsparcia renowacji oraz wysoka konkurencyjność polskiej stolarki na rynkach eksportowych.

Jednym z czynników wpływających na dalszy rozwój tego sektora gospodarki będzie z pewnością szeroko omawiana podczas tego Forum 100 digitalizacja marketingu i sprzedaży. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się z wystąpienia Maksymiliana Mirosa (CAB) i Pawła Gregorczyka (ForumBranżowe), jak duży potencjał drzemie w internetowej sprzedaży stolarki. O tym, jak planować działania e-marketingowe, mówiła AnnaPszczółkowska (WeNet). Martyna Żądło (Socjomania) udowodniła z kolei, że działania online mogą być też skutecznym wsparciem sprzedaży offline`owej. Joanna Podstufka i Hanna Piliszek (BIMobject)  pokazały możliwości wykorzystania bibliotek BIM w marketingu. Praktyczne wskazówki z zakresu SEO pokazał menadżerom odpowiedzialnym zamarketing Sebastian Heymann (EActive). O ważnym aspekcie cyfryzacji sprzedaży, która może być kluczowa na zachodnich rynkach prelekcję wygłosił Paweł Bajorski z firmy Elcia. Trendy w digitalizacji branży stolarki zostały uzupełnione o najnowsze trendy w architekturze, o których opowiedział w Centrum Olimpijskim Michał Marcinowski z firmy Aluprof, która była Partnerem Strategicznym tego wydarzenia. Forum 100, które z założenia jest kameralną edycją spotkań menadżerów branży stolarki, okazała się frekwencyjnym sukcesem. Ponad 150 osób zebranych w stołecznym Centrum Olimpijskim, a do tego kilkadziesiąt osób, które śledziły wydarzenie online, są dowodem na to, że branża jest bardzo zainteresowana zagadnieniem digitalizacji marketingu i sprzedaży. To z kolei wróży kolejne sukcesy na krajowym oraz zagranicznych rynkach. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku, podczas wiosennego Forum 100, będziemy mówili o kolejnych rekordach naszej branży.